สมุทรปราการในช่วงเวลาเคอร์ฟิว

หลังจาก ศบค. ยกระดับ 10 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดงเข้ม) โดยห้ามไม่ให้ประชาชนออกจากเคหสถานตั้งแต่เวลา 21.00 น. – 04.00 น. ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ส่งผลให้บรรยากาศในยามค่ำคืนของจังหวัดสมุทรปราการ กลับสู่สภาวะเหงาหงอยดังเช่นเมื่อปีก่อนที่เคยมีการประกาศเคอร์ฟิวอีกครั้ง

10