เสียงแคนกล่อมเมือง

“แสงของวันกำลังจะหมดลงและผู้คนก็ยังคงเดินผ่านไปผ่านมา บ้างก็เหลียวมอง บ้างก็เดินผ่าน คล้ายกับเขานั้นไม่มีตัวตน”

7

common EYES : พักเอาแรง

อาจเพราะวิกฤตโควิด-19 ไม่เลือกเพศ หน้าตา การศึกษา สถานะทางสังคม หรือแม้แต่อาชีพการงาน ไม่สนว่าจะค้าขาย ขับวินฯ ทำเกษตร เป็นดารา หรือผู้บริหารใหญ่ ฯลฯ

1