ทำไม ‘พรมจากเส้นผมมนุษย์’ จึงเป็นทางรอดในการแก้ปัญหาน้ำมันรั่วที่ทั่วโลกให้การยอมรับ

ถึงเวลาเปลี่ยนขยะเส้นผมกองโตให้กลายเป็นสิ่งดูดซับคราบน้ำมันที่ทรงประสิทธิภาพยิ่งกว่าสารสังเคราะห์ใดๆ

5 Min Read

Follicle | โปรเจกต์ที่เปิดเผยว่าเส้นผมของคนกรุงเทพฯ สะสมสารพิษอะไรไว้บ้าง

เมื่อสถาปนิกในลอนดอนสนใจวิเคราะห์มลพิษในเส้นผมของคนกรุงเทพฯ เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของชาวโลกในอนาคต

1 min read