สำรวจความร่วมมือใน 5 สาขาอาชีพที่จับมือกันเปลี่ยนฟินแลนด์เป็นดินแดนปลอดขยะภายในปี 2050

ตามไปดูแนวทางในการเปลี่ยนประเทศฟินแลนด์เป็นดินแดนปลอดขยะที่มีระบบการศึกษาเป็นหัวใจสำคัญ

7 min read