ชวนตีความคำว่า ‘อนุรักษ์’ ผ่านการมีอยู่ของตึกเก่าอายุเกินร้อยปีในเมืองแพร่

ชวนตีความคำว่า ‘อนุรักษ์’ ผ่านการมีอยู่ของตึกเก่าอายุเกินร้อยปีในเมืองแพร่

5 min read

คุ้มเจ้าหลวงจำลองกับความเชื่อในสิ่งลี้ลับ

‘บางสิ่งเราอาจมองไม่เห็นได้ด้วยตา แต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีอยู่จริง’

10