5 ฟังก์ชันลับในข้าวของเครื่องใช้ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน

พิสูจน์ข้อเท็จจริงว่าของใช้ทุกชิ้นล้วนผ่านการออกแบบให้ใช้งานได้ครบทุกส่วน

1 min read