รูปถ่ายจากโทรศัพท์ภาพแรกของโลก ฝีมือของคุณพ่อผู้เห่อลูก สู่มือถือมีกล้องถ่ายรูปได้

หนึ่งในภาพถ่ายทรงอิทธิพลตลอดกาล ที่พลิกโฉมนวัตกรรมการสื่อสารไร้สาย

5 min read