โบราณคดีใต้น้ำ : รู้จักภารกิจการสำรวจประวัติศาสตร์ใต้ผืนน้ำผ่าน ‘เรือแววมยุรา’

ชวนเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในอดีตผ่านงานโบราณคดีใต้น้ำ โดยกองโบราณคดีใต้น้ำ กรมศิลปากร

5 min read