โมฮำมัด ร้านขายเครื่องเขียนสมัยรัชกาลที่ 5 ที่เปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์ใจกลางเมืองเก่า

ชวนเที่ยวร้านโมฮำมัด ร้านขายเครื่องเขียนแห่งแรกของเมืองไทยที่เปิดมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 และกลายเป็นมิวเซียมขนาดเล็กสำหรับคนรักเครื่องเขียน

5 min read