ตื่นมาแล้วหน้าเบี้ยว! รู้จักโรคอัมพาตเบลล์ (Bell’s palsy) ภัยร้ายจากไวรัสที่ใครก็มีโอกาสเป็น

ทำความรู้จักอาการเบื้องต้นของโรคอัมพาตเบลล์ พร้อมวิธีป้องกันและรักษา

1 min read