ห้องแห่งความเงียบที่ได้ยินเพียงเสียงพิมพ์ดีดของ ‘อกาธา คริสตี’ ราชินีนวนิยายอาชญากรรม

The Writer’s Room No. 03 ห้องของ ‘อกาธา คริสตี’ สุภาพสตรีขี้อาย ผู้ได้รับการยกย่องในฐานะราชินีนวนิยายอาชญากรรม

10 min read