ศิลปะที่มากกว่าคำว่า ‘สวยงาม’ ของ ALEX FACE

‘สถานการณ์บ้านเมืองนี่แหละ เป็นแรงขับเคลื่อนที่ทำให้เราออกไปพ่น เช่น บ้านเมืองเรามีการประท้วงต่างๆ เราก็ออกไปพ่น ซึ่งมันก็เป็นหน้าที่ของเราที่เป็นคนทำงานด้านศิลปะ จะต้องพูดแสดงความคิดเห็นของเราผ่านศิลปะ’

9

MONUMENT OF HOPE นิทรรศการศิลปะว่าด้วยเรื่องราวของความหวัง

‘ดอกไม้ที่กำลังบานมันคือตัวแทนของความหวัง เรารู้สึกอย่างนั้นนะ’ พัชรพล แตงรื่น หรือ ALEX FACE ศิลปิน STREET ART ชาวไทย
อธิบายถึงความหมายต่างๆ ที่เขาตั้งใจใส่ไว้ในนิทรรศการ MONUMENT OF HOPE

9