เมื่อ ‘ปากตรงกับใจ’ เหตุผลที่บางคนกินมากเกินไป อาจเพราะจิตใจกำลังเจ็บป่วย

เมื่อจิตใจกับการกินสัมพันธ์กัน เบื้องหลังของพฤติกรรมการกินที่ไม่ปกติ อาจมาจากจิตใจที่เจ็บป่วย

3 min read