หัวเราะไปด้วยกันกับวัฒนธรรมที่ใกล้เคียง 5 แสตนด์อัพคอมเมเดี้ยนเชื้อสายเอเชี่ยนที่จะทำให้คุณน้ำหูน้ำตาไหล

เพราะมุกตลกบางเรื่องไม่ใช่ความขำขันอันเป็นสากล หัวเราะไปกับเรื่องเล่าของวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกับเรา ผ่าน 5 แสตนด์อัพคอมเมเดี้ยนเชื้อสายเอเชี่ยนที่จะทำให้คุณน้ำหูน้ำตาไหล

6 min read