AsylumConnect: จงหนีไปสู่แหล่งพักพิงใหม่! ถ้าที่ตรงนั้นไม่ใช่ที่ของเราอย่างแท้จริง

AsylumConnect แอพพลิเคชั่นเพื่อนแท้สำหรับกลุ่ม LGBTQ+ ผู้รู้สึกว่าที่ที่ตนยืนอยู่ไม่ใช่ที่ของตัวเองอย่างแท้จริง และต้องการหนีจากไปเพื่อหาแหล่งพักพิงใหม่

3 min read