“Awakening Bangkok” เทศกาลแสงสีที่ปลุก ‘อดีต’ ย่านเก่าเจริญกรุงให้ตื่นกลางดึก

ศิลปะแห่งแสงสีกว่า 30 ชิ้น ที่ปลุกย่านเก่าในเจริญกรุงให้กลับมามีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้ง

10