พลังของ Self-Efficacy หากเชื่อมั่นว่าตัวเองเก่งและมีความสามารถ ย่อมทำสิ่งนั้นได้สำเร็จ

เข้าใจหลักคิด Self-Efficacy ของอัลเบิร์ต แบนดูรา เพื่อใช้ความเก่งในทางที่ใช่ให้ตัวเองภูมิใจ

5 min read