ธนาคารไทยกับสถาปัตยกรรมเก่าที่น่าหลงใหลชวนมอง

สถาปัตยกรรมจากยุคโมเดิร์นของธนาคารรูปทรงแปลกตาที่กระจายตัวอยู่ในกรุงเทพฯ ล้วนมีเอกลักษณ์ต่างจากอาคารพาณิชย์ในระแวกใกล้เคียงกัน

8