สวยแค่ไหนก็ปวดใจเป็น เมื่อหน้าตาดีไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้คนเรารักตัวเอง

เมื่อรูปร่างหน้าตาไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิต แล้วคนเราจะรู้สึกพอใจในตัวเองได้อย่างไร

5 min read