ต้นกำเนิดและตำนาน ‘พัดแบบพับได้’ อุปกรณ์คลายร้อนระบบอัตโนมือที่เรียกว่า ‘hand fan’

ประวัติศาสตร์ของพัดแบบพับได้ จากของสูงค่าที่สงวนไว้ใช้ในหมู่ชนชั้นสูงสู่ของสามัญสำหรับทุกคน

7 min read