ทำไมโลกวันนี้ ‘เปลี่ยน’ เร็ว?

ดิจิทัล อินเทอร์เน็ต และสมาร์ทโฟน คือตัวแปรสำคัญที่ทำให้ space และ time หดสั้นจนเข้าใกล้ ‘ศูนย์’

5 min read