พาขับรถเที่ยวตลาดคริสต์มาสในเยอรมนี ที่มีม้าหมุนอยู่คู่เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์

สำรวจวิถีชีวิตแบบปกติใหม่ที่เยอรมนี เมื่ออดีตโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์กลายเป็นสถานที่จัดตลาดคริสต์มาสที่ห้ามคนเดิน 

7