รู้จัก ‘Degrowth’ แนวคิดที่บอกให้เราลดความเจริญลง เพราะการเติบโตจากทุนนิยมกำลังนำไปสู่ความสูญสลาย

เศรษฐกิจยุคหลังทุนนิยมควรเป็นอย่างไร ทำความรู้จัก Degrowth แผนการลดการใช้พลังงานและทรัพยากรส่วนเกินในประเทศร่ำรวย เพื่อนำเศรษฐกิจกลับสู่ความสมดุลของโลก