Everyday Architect & Design Studio จากความสร้างสรรค์สู่บ้านที่เปี่ยมด้วยชีวิตในทุกๆ วัน

Everyday Architect & Design Studio สตูดิโอที่รีโนเวทขึ้นมาจากตึกแถวเก่า ซึ่งตั้งใจกลมกลืนไปกับเพื่อนบ้านและสะท้อนความเป็นกรุงเทพฯ ในแบบที่ผู้คนใช้ชีวิตกันจริงๆ ในทุกๆ วัน

9 min read