‘จากสวนถึงบ้าน’ ชวนอุดหนุนสินค้าจากเกษตรไทยผ่านกลุ่มใน Facebook

ไม่ต้องไปเยือนถึงสวน ก็พบกับเกษตรกรได้ผ่าน ‘กลุ่มบน Facebook’

5 min read

Jai Talad Farm & Folk Market

พบกับตลาดของขวัญสุขภาพ ที่ดีต่อทั้งผู้รับและผู้ผลิต งานนี้มีทั้งเกษตรกร ผู้ผลิต และผู้ประกอบการกว่า 40 ราย ที่ใส่ใจ คัดสรร ผลผลิตทีดีมีคุณภาพทั้งผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ ฯลฯ มาส่งมอบให้กับผู้บริโภคด้วยตัวเอง รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/events/508518319754456/