ทบทวน ‘ภูมิทัศน์แห่งมิตรภาพ’ เมื่อบางการ ‘จัดลำดับความสัมพันธ์’ ดูเหมือนจะใจจืดใจดำกันเกินไป

เพื่อนคือส่วนสำคัญที่ช่วยตบแต่งตัวเราให้เป็นตัวเราอย่างเช่นทุกวันนี้ และเมื่อการคบหากันคือปัจจัยสำคัญของชีวิต มันก็น่าคิดว่าบางครั้งเราจัดลำดับความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนของเราได้ดีพอหรือยัง

8 min read