เทคโนโลยีสุขภาพจิตในวันข้างหน้า หรือเราอาจต้องพึ่งพาปัญญาประดิษฐ์เพื่อเยียวยาจิตใจ

มองอนาคตของเทคโนโลยีเพื่อดูแลจิตใจให้แข็งแรงและเยียวยารักษาสุขภาพจิตสำหรับผู้ป่วย

5 min read

‘โลกเหลือพลังงานใช้อีกแค่สามชั่วอายุคน’ เหตุผลที่ ‘สาหร่าย’ เป็นความหวังของมนุษยชาติ

สาหร่ายทะเลกำลังกลายมาเป็นแหล่งเชื้อเพลิงชนิดใหม่ที่เป็นมิตรกับโลกและยั่งยืน

5 min read

ทำไมโลกวันนี้ ‘เปลี่ยน’ เร็ว?

ดิจิทัล อินเทอร์เน็ต และสมาร์ทโฟน คือตัวแปรสำคัญที่ทำให้ space และ time หดสั้นจนเข้าใกล้ ‘ศูนย์’

5 min read