สำรวจ ‘วังหน้า’ ผ่านนิทรรศการดิจิทัล “เพื่อให้คนไทยและโลกรู้ว่าเมืองไทยมีดี”

‘เข้าถึง’ และ ‘รู้สึก’ กับเรื่องราวประวัติศาสตร์ของวังหน้าผ่านนิทรรศการดิจิทัลบน Google Art & Culture

4 min read