ความเป็นไปรอบกำแพงวัดพระแก้ว ในวันที่ด้านในปิดไม่ให้เข้าชม

‘แจ้งปิดการเข้าชมพระราชฐานและสถานที่ต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 5-31 มกราคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)’

7