ผมบอกใครต่อใครว่าผมเป็นฮิปปี้… พอได้หรือยังกับการเป็น ‘มนุษย์’ ที่ต้องแหงนหน้ามองไปข้างบนอยู่เสมอ

A living ที่เป็นคำนามแปลว่า ‘การดำรงชีพ’ มาจาก live ที่เป็นคำกริยาแปลว่า ‘มีชีวิตอยู่’ ราวกับว่าการมีชีวิตไม่อาจแยกขาดจากคำจำกัดความตัวเองด้วยหน้าที่การงาน ราวกับว่ามันคือส่วนหนึ่งในคุณค่าและนิยามของการเป็นมนุษย์

6 min read