คุณอาจกำลังโยนเวลาในชีวิตทิ้ง หากกำลังทำสิ่งเหล่านี้…

ปัจจัยภายนอกเป็นสิ่งที่ควบคุมได้ยาก แต่เราจะจัดการปัจจัยภายในที่จะทำให้เราไม่รู้สึกว่ากำลังโยนเวลาในชีวิตทิ้งไปอย่างสูญเปล่าดายได้อย่างไร

4 min read