ชอบมาจึงชอบกลับ เหตุเกิดของความรัก เริ่มต้นเพราะเราต่างชอบและหวังดีต่อกัน

reciprocal liking ความชอบที่กลายมาเป็นพื้นฐานของความรักและความสัมพันธ์

5 min read