Vegan Leather เมื่อพืชผักผลไม้คือทางเลือกใหม่ ที่ใช้ทดแทนหนังสัตว์ได้จริง

เรื่องราวของการแปรรูปพืช ผัก ผลไม้ เหลือกินเหลือใช้ในแต่ละท้องถิ่นทั่วโลก มาผลิตเครื่องหนังสำหรับชาววีแกน ที่ต่อให้เป็นคนไม่กินผักก็หาซื้อมาใช้ได้เช่นกัน

7 min read