ตราบเท่าที่ลูกหลานยังมาหาและมีคนรักให้นึกถึง คือพลังใจหนึ่งเดียวของคนชราในฝรั่งเศส

ภาพถ่ายชาวฝรั่งเศสอายุยืนมากกว่า 100 ปี กับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในสถานที่พัก

10