ห้องไร้สัญญาณไวไฟของ ‘นีล ไกแมน’ ผู้ใช้ศิลปะการเล่าเรื่องปลุกจินตนาการให้คนทุกวัย

The Writer’s Room No.02 สำรวจห้องของนีล ไกแมน (Neil Gaiman) เจ้าของผลงานสร้างชื่อ Stardust (1997) และ Coraline (2002)

10 min read