ห้องไร้สัญญาณไวไฟของ ‘นีล เกแมน’ ผู้ใช้ศิลปะการเล่าเรื่องปลุกจินตนาการให้คนทุกวัย

The Writer’s Room No.02 สำรวจห้องของนีล เกแมน (Neil Gaiman) เจ้าของผลงานสร้างชื่อ Stardust (1997) และคอมมิค The Sandman

10 min read