‘ทำงาน อาหาร การเงิน’ 3 เรื่องใกล้ตัวที่จะเป็น New Normal ในโลกหลัง COVID-19

วิกฤตครั้งนี้กำลังทำให้สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอีก 10 ปีข้างหน้า มาปรากฏในปัจจุบัน

3 min read