จุดอ่านหนังสือพิมพ์ริมทาง เสน่ห์ของผืนกระดาษท่ามกลางยุคดิจิทัล

หนังสือพิมพ์ภาษาจีนตามละแวกชุมชุนชาวจีน อย่างย่านเยาวราช และบริเวณใกล้เคียงถูกแปะติดไว้ข้างทางเพื่อบริการให้ผู้คนได้อ่านฟรี

7