อ่าน ‘จดหมายเปิดผนึก’ ในหน้าประวัติศาสตร์ ที่เขียนถึงใครสักคน เพื่อถูกอ่านโดยใครหลายคน

พจนานุกรมภาษาอังกฤษชื่อดังอย่าง Merriam-Webster ให้ความหมายของจดหมายเปิดผนึกไว้ว่า ‘จดหมายแห่งการประท้วงหรือการร้องขอ’ ที่จั่วหัวถึงใครสักคน แต่ต้องการให้ถูกอ่านโดยสาธารณชน

10 min read