Peepli [Live] | เมื่อสนามประลองความไวในการรายงานข่าว แลกมาด้วยชีวิตของชาวนา

ชวนทบทวนจริยธรรมในการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนในยุคที่ใครๆ ก็สามารถเป็นคนสำคัญได้ในชั่วข้ามคืน

3 min read