‘Pep Talk’ มนุษย์ขับเคลื่อนชีวิตด้วยถ้อยคำ 3 ปัจจัยที่ทำให้คำพูดทรงพลัง ขจัดความสิ้นหวัง ฉุดวิญญาณผู้ฟังขึ้นจากความตาย

รวม pep talk อันทรงพลังทั้งจากภาพยนตร์ หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร์เพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง pep talk ในแบบฉบับของตัวเอง

8 min read