LatteGo Series: คณชัย เบญจรงคกุล ความสุข ชีวิต และเรื่องที่ครุ่นคิดหลังถ้วยกาแฟในวัย 30

คิดมักจะนั่งจิบกาแฟคนเดียว แล้วใช้ช่วงเวลาสั้นๆ ทบทวนคำถามใหญ่ในชีวิตช่วงนี้ “อะไรที่ทำให้เรามีความสุข?”

7 min read

LatteGo series: รู้จัก ‘กาแฟดี’ ผ่านนิยามส่วนตัวของบาริสต้า ผู้หายใจเข้าออกเป็นกลิ่นกาแฟ

กาแฟที่ดีมีรสชาติอย่างไร? common ชวนบาริสต้าจาก 3 ร้านดังมานั่งสนทนาเพื่อหาคำตอบ

5 min read

LatteGo series : กาแฟ จากเคี้ยวเมล็ดเพื่อแก้ง่วง สู่วิวัฒนาการ ‘ดื่ม’ อย่างมีสุนทรียะ

จากการดื่มเพื่อแก้ง่วง เทคโนโลยีและวัฒนธรรมเปลี่ยนกาแฟให้เป็น ‘เครื่องดื่มแห่งสุนทรียะ’ ได้อย่างไร

5 min read