‘ฮาวทูถือ’ ถือของกลับบ้านอย่างไร หากไร้ถุงพลาสติก

หากต้องถือของกลับบ้านในวันที่ไร้ถุงพลาสติก จะใช้อะไรแทนได้บ้าง?

3 min read