เราล้วนมีจุดที่ไม่อาจย้อนกลับไปแก้ไข POINT OF NO RETURN ในชีวิตคุณคืออะไร?

“เมื่อเลยผ่านจุดหนึ่งมาแล้ว มันจะไม่มีหนทางให้ย้อนกลับอีกต่อไป เราจึงจำต้องไปให้ถึงเป้าหมายข้างหน้า”

3 min read