ท้องทุ่งสะวันนาใน ‘แอฟริกาใต้’ กำลังกลับมาคึกคักอีกครั้ง

นั่งรถทัวร์ทุ่งหญ้าสะวันนาในแอฟริกาใต้ที่กำลังกลับมาคึกคักอีกครั้ง

19