คำวินิจฉัยที่สอง ฟันชุดที่สาม นกไร้ขา ความทรงจำที่กระจัดกระจาย ขอให้เราได้วินิจฉัยหนทางดุ่มเดินต่อไปอยู่เรื่อยๆ

ย้อนมองการงานในช่วงหนึ่งปีกว่าที่ผ่านมา ย้อนกลับไปอ่าน tagline ของ becommon ที่ว่า “เพื่อ ‘เรียนรู้’ เพื่อ ‘เข้าใจ’ เพื่อเป็น ‘ตัวเองในฉบับที่ดีขึ้น’” ผมหวังว่าชีวิตของตัวเองจะได้พานพบความรู้ เรื่องเล่า และเรื่องราวอันหลากหลายในหนทางข้างเช่นเดียวกัน

7 min read