Self-Esteem สร้างได้: เพราะ ‘คุณค่าในตัวเรา’ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ ‘ความสำเร็จ’ เพียงอย่างเดียว

แนวทางพัฒนาและปรับเปลี่ยน Self-Esteem ให้ดีทั้งต่อใจและชีวิตของตัวเอง

5 min read

สวยแค่ไหนก็ปวดใจเป็น เมื่อหน้าตาดีไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้คนเรารักตัวเอง

เมื่อรูปร่างหน้าตาไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิต แล้วคนเราจะรู้สึกพอใจในตัวเองได้อย่างไร

5 min read