ยาถอนพิษชีวิตที่ไม่อาจหวนกลับคือ ‘การให้อภัย’ เมื่อการให้อภัยเป็นอะไรที่เรามอบให้ตัวเอง

“พระเจ้าอาจให้อภัยในบาปของคุณ แต่ระบบประสาทไม่คิดเช่นนั้น” คำถามคือเราจะให้อภัยตัวเองได้อย่างไร

9 min read