กานต์ – ชนนิกานต์ กับการเรียนภาษามือ เพื่อสื่อสารไปให้ถึงหัวใจของคนหูหนวก

ชวนคุยกับกานต์ ชนนิกานต์ นางสาวไทยประจำปี พ.ศ. 2566 เกี่ยวกับคนหูหนวกในสังคมไทย การสื่อสารด้วยภาษามือ โดยหวังว่า สักวันนึ่งสื่อทุกสื่อกระทั่งความบันเทิงจะเข้าถึงคนหูหนวกอย่างทั่วถึง

6 min read