ท้องฟ้าในช่วงเวลาเปลี่ยนสี

‘บนท้องฟ้าไม่มีอะไรแน่นอน…’

10