เช็กลิสต์ 5 ทักษะแห่งอนาคต จาก 5 ผู้เชี่ยวชาญ เพราะเก่งอย่างเดียวไม่ช่วยให้อยู่รอด

Soft Skills ทักษะแห่งอนาคตจากนักคิดนักเขียนคนสำคัญผู้เฝ้ามองความเป็นไปของโลกการทำงาน

7 min read

วิธีทํางานให้โตไวในองค์กร รู้ทักษะที่ควรมีไว้ ตั้งแต่พนักงานทั่วไปจนถึงผู้บริหาร

แต่ละตำแหน่งตั้งแต่เล็กสุดจนใหญ่สุดในองค์กร ต้องมีทักษะอะไรบ้างที่จำเป็นกับความก้าวหน้า

3 min read